đăng ký casino trực tuyến-casino trực tuyến tốt nhất

4 Aug 2015 {关键字}

Theo bạn trong những yếu tố dưới đây, yếu tố nào có tác động lớn đến quyết định phương án?

1. Vị trí: trong nhà, ngoài trời hay tầng hầm

2. Diện tích: dài, rộng, cao, khoảng cách lưới cột (tòa nhà)

3. Qui mô: kết cấu công trình, tải trọng cho phép ở các tầng

4. Mật độ, lưu lượng xe: nhà riêng, bãi xe công cộng

5. Loại thiết bị: các lựa chọn

6. Tài chính